Firma : Schemat Systemu Wodnego

SCHEMAT SYSTEMU WODNEGO

Legenda
Objekty zielone - eksploatowane
Objekty czerwone - zlikwidowane
Opis obiektów
1. Jaz ujęcie na Sole w Broszkowicach
2. Pompownia w Broszkowicach (Qmax=9,0 m3/s)
3. Magistrala Soła-Dziećkowice (3x1200 mm)
4. Zbiornik w Dziećkowicach (poj. 50 mln m3)
5. Ujęcie i pompownia Dziećkowice I (Qmax=1,3 m3/s - nieczynne)
6. Magistrala Dziećkowice (1x1200 mm - zlikwidowana)
7. Zbiornik Łosień (poj. 260 tys m3)
8. Ujęcie i odprowadzenie awaryjne wody ze zbiornika Pogoria III (Qmax=1,5 m3/s)
9. Ujęcie i pompownia w Graboszycach (Qmax=8,5 m3/s)
10. Magistrala Skawa-Soła (2x1400 mm)
11. Ujęcie i pompownia Dziećkowice II (Qmax=2,2 m3/s)
12. Magistrala Dziećkowice II (2x1200 mm)
13. SUW Łosień (Stacja Uzdatniania Wody)

@2006 ESAProjekt Sp. z o.o.