Firma : Polityka Bezpieczeństwa Żywności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Celem Spółki w zakresie produkcji wody pitnej jest stałe dążenie do zaspokajania wymagań i potrzeb naszych Klientów w zakresie zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanego produktu.

Osiągnięcie tego celu realizujemy poprzez:

  * wdrożenie, certyfikację i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 22000;
  * identyfikację i analizę zagrożeń bezpieczeństwa produktu dla zapewnienia właściwej kontroli i nadzoru, tak aby zawsze posiadać pewność dostaw wody bezpiecznej dla zdrowia konsumentów;
  * utrzymywanie pełnej sprawności infrastruktury technicznej oraz doskonalenie procesów produkcyjnych w ramach posiadanych środków, dla dotrzymywania i poprawy bezpieczeństwa produktu;
  * spełnianie obowiązujących wymagań prawnych oraz obustronnie uzgodnionych wymagań Klienta;
  * doskonalenie systemu przeciwdziałania i reagowania na sytuacje awaryjne i kryzysowe;
  * zapewnienie środowiska pracy, zasobów i środków gwarantujących ciągłe utrzymywanie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej na stacji uzdatniania w Łośniu wody pitnej.

Pracownicy odpowiedzialni za produkcję wody pitnej zostali przeszkoleni w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu produkcji i są informowani o wszelkich jego zmianach oraz odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne produktu.

@2006 ESAProjekt Sp. z o.o.